Mandagsrunden 17.03.2014


Fra venstre: Jostein, Helge, Kjell, Eirik, Robert, Morten, Ansgar og Georg
Det ble en fin start på vår faste runde rundt Frøylandsvatnet. Med opphald og lite vind gikk turen mot Bryne og Sandtangen. Forholdsvis lite folk langs Frøylandsvatnet. Det ble livlig i rykkbakken. Hvem som egentlig var først på toppen er uvisst.
Etter en pause og bilde på Kverneland bar det hjemover. Regn fra Njærheim og hjem.
En fin tur i godt lag.
Ref: Georg